Vita och svarta hattar

Om du försöker lära dig sökmotoroptimering har du förmodligen redan kommit i kontakt med begreppen ”White Hat” samt ”Black Hat”, då detta är vanligt förekommande termer i denna bransch, samt även fenomen som diskuteras väldigt ofta av sökmotoroptimerare .

Men vad betyder egentligen White Hat och Black Hat?

Enkelt uttryckt kan man säga att man med Black Hat menar metoder som är uttalat förbjudna av Google, så som att använda sig av spam i olika former, att köpa länkar med mera. White Hat är däremot metoder inom sökmotoroptimering som är okej enligt Google, som är den största sökmotorn, som de flesta vill kunna manipulera idag.

Om man använder sig av White Hat metoder inom sökmotoroptimering, jobbar man i regel mer långsiktigt, eftersom White Hat metoder i regel tar längre tid för att man ska se resultat, medan Black Hat metoder snarare är tillfälliga, om de ens fungerar. Dock kan många Black Hat metoder ge snabbare resultat, vilket är anledningen till att de används, trots att de är något riskabla.

Risken med Black Hat metoder är att dina sidor när som helst kan kastas ut ur sökresultaten, då Google och andra sökmotorer kan komma på att du använt dig av dem. Google jobbar dessutom hela tiden med att förbättra sina metoder för att upptäcka olika typer av Black Hat-verksamhet. Att lägga allt för mycket tid på Black Hat metoder är därför i regel inte en bra ide, eftersom du aldrig vet hur länge du kan ha glädje av resultaten. De flesta bör istället satsa på godkända White Hat metoder, framför allt för större projekt, eftersom det är det enda sättet att veta att dina ansträngningar inte går till spillo.