Sidoläge

Vid medvetslöshet så slappnar alla muskler i kroppen. Om man ligger på rygg leder detta till att huvudet faller fram och tungan lägger sig i vägen för luftvägen och på så sätt blockeras luftvägen. Om detta inte rättas till snarast leder det till ett andningsstopp. Får man ett andningsstopp så slutar även hjärtat att slå efter någon till några minuter. Stabilt sidoläge är således ett sätt att rädda livet på medvetslösa personer.

Om en person har en nackskada bör man inte flytta på denna person, vilket i förlängningen leder till att man inte heller bör lägga denna i stabilt sidoläge. Dock måste man fortfarande skapa en fri luftväg då andningen alltid går först. Om man måste gå ifrån personen så kan man fortfarande lägga denna i stabilt sidoläge men då på ett lite annat sätt än man normalt gör. Om man inte behöver gå ifrån personen så kan man fortfarande skapa en fri luftväg utan att behöva lägga denna i stabilt sidoläge.

Den vanligaste dödsorsaken vid alkohol är drunkning. Detta då man ligger på rygg och drunknar i sina egna spyor. Här kan en så liten sak som att placera denna i stabilt sidoläga rädda personen liv.

För att läsa mer om hur man gör så går det att läsa om att placera en person i stabilt sidoläge på hjärtgruppens hemsida som även utbildar inom första hjälpen och hjärt-lungräddning.