Ringar

Inte många smycken och accessoarer berättar så mycket om bäraren och dennes situation som vigselringar och förlovningsringar. Om en person bär ett halsband oavsett om detta har ett budskap eller ej talar det inte om varför personen bär den, men alla vet att en person som bär en förlovningsring eller en vigselring bär den av en enda anledning.

Exempelvis en vigselring bärs av äkta makar för att både påminna och visa på den trohetsed som de har avgett till varandra under vigselakten. Ringen bärs som en symbol, inte bara för att visa makarna, utan även visa andra att de är gifta.

Historien kring vigselringar
I vår del av världen bär blivande äkta makar förlovningsringar och äkta makar bär vigselringar. Seden att bära vigselring är mycket gammal och har sina anor i den romerska rätten. Dock har bruket ändrats något genom åren. Exempelvis var det tidigare vanligt att kvinnan eller båda de blivande makarna bar en förlovningsring som sedan ersattes helt av vigselringar vid vigselakten. Idag är det vanligt att man ger bort en förlovningsring eller att båda byter ringar vid förlovningen och sedan kompletterar med vigselringar, alltså att båda makarna bär två ringar efter vigseln.

Vigselringarnas historia går alltså tillbaks till det gamla romarrikets glansdagar. På den tiden var det i huvudsak kvinnan som fick en ring av mannen. Idag är det mer vanligt att båda makarna bär varsin ring som en gåva från den andre och de bärs som ett tecken och en påminnelse av de löften de gav varandra under vigselakten, nämligen att vara varandra trogna under resten av livet, i svåra såväl som enkla stunder.

Det är inte alla länder och religioner som har seden att bära förlovningsring eller vigselring. Det är heller inte självklart att ringen ska bäras på den vänstra handens ringfinger, dock är seden som sådan i Sverige.
En vigselring eller förlovningsring kan se ut på många olika sätt, likaså kan de vara tillverkade i olika material. Dock är guld det allra vanligaste materialet till både vigselring och förlovningsring. Modet kring vigselringar och dess utseende ändras hela tiden och inom vissa kulturer har vigselringen ett specifikt utseende beroende på vilken samhällsklass man tillhör.

Enligt de traditioner som uppkommit i vårt land kring vigselringar ska de vara tillverkade i rött guld. Detta är något som absolut inte stämmer överens med hur verkligheten ser ut idag. Numera är vitt guld, platina, silver och titan minst lika vanligt. Allmänt populärt är även att blanda vitt och rött guld i ringarna.