Plåthallar

Var kan man köpa en flexibel plåthall?
Behöver ni en flexibel plåthall där ni själva kan vara med och bestämma saker som utseende och funktion? Kontakta PMH, så får ni hjälp med att hitta en plåthallslösning som passar ert aktuella behov.
En plåthall från PMH kan utgöra en mycket smart lösning, när ni av en eller annan anledning behöver utöka era lokaler.
Till fördelarna med en plåthall från PMH hör att den är mycket flexibel i sin konstruktion, och lätt kan varieras för att på bästa sätt motsvara kundens aktuella önskemål eller behov.
Just den stora flexibiliteten är genomgående i PMH:s sortiment av hallar för olika ändamål. Här kan du hitta en plåthall som du själv kan vara med och utforma. På så sätt får du en plåthall som på bästa sätt motsvarar dina behov och förväntningar.
En plåthall från PMH-hallen är både lätt och snabb att montera. Skulle behoven ändras, kan ni lätt förlänga eller flytta er plåthall på önskvärt sätt.
Plåthallar från PMH är unika. Utöver den uppskattade flexibiliteten, är hallen också försedd med ett ljust tak vilket ger ett trivsamt dagsljus inuti lokalen.
Golvytorna är generösa och helt fria från exempelvis hindrande pelare på golvet. Materialet är helt underhållsfritt, och hallen kan tacksamt nog monteras ihop på mycket kort tid.
PMH:s plåthall kan dessutom förses med en speciell avfuktare, för att få ett helt avfuktat lager. För övriga tillgängliga tillbehör, läs mer under ”Tillval” på PMH:s hemsida pmh-hallen.com.