Sanering

Man använder oftast begreppet skadesanering när man talar om saneringar så som radonsanering, röksanering, luktsanering, brandsanering och klottersanering. Det finns ganska många företag som erbjuder skadesanering och det är då…

Flashspel

Ända sedan 90-talet har det funnits diverse olika flashspel att spela, de var dock i början väldigt enkla men upplevdes då ändå som roliga i med att det var det…