Teknikutveckling

Submitted by indhexse on Sun, 03/23/2008 - 19:39.
Utvecklingen inom det tekniska området går ständigt framåt. Nya landvinning görs hela tiden, produkter utvecklas och blir billigare och förhoppningsvis bättre.
Ett område där utvecklingen går fort är det inom mobiltelefoni.

Mobiltelefoni, ett teknikområde inte alltför gammalt.