Personlig våg

Submitted by indhexse on Tue, 02/15/2011 - 18:39.
En personlig våg är enkelt att hitta, men svår att välja ut. Det finns nämligen en enorm marknad för det, och det är därför viktigt att valet av personvåg blir rätt.

En praktisk, behovsanpassad våg underlättar
Vågar finns i nästintill oändligt många olika modeller och utföranden: portabla vågar för tacksamt hög flexibilitet, precisionsvågar för exakt vägning, smidiga vågar för rullstolsburna, vågar för personer som är sängliggande, vågar avsedda för vuxna och vågar avsedda för barn. Viktigast blir därför att välja en våg som lämpar sig bäst för det aktuella behovet.

Det finns ett minst sagt stort och varierat utbud av personvågar ute på marknaden. Du kan många gånger välja bland portabla vågar, stabila golvvågar, pelarvågar, stolvågar, precisionsvågar, specialvågar och babyvågar. Vilken våg du ska välja beror helt enkelt på vilket behov du har, vilken situation den ska användas i osv.

En vanlig personvåg kan utrustas med hjälpmedel som exempelvis extra stora och/eller låga fotplattor, dämpningsfunktion, arm- och fotstöd, räcken och rullstolsramper - eller förses med praktiska extratillbehör som exempelvis längdmätare och BMI-uträknare.

På webbplatsen ergonordic.se kan du ta del av ett stort urval personvågar, både för vuxna och för barn. Här finns klassiska pelarvågar och golvvågar, smidiga portabla vågar, "liggvågar" och precisionsvågar. På samma sajt kan du dessutom hitta ett stort antal stolvågar och andra specialvågar, vilka underlättar i samband med vägning i särskilda miljöer och situationer.

Ergonordic står med andra ord för högkvalitativ och professionell sjukvårdsutrustning, och företaget riktar sig huvudsakligen till verksamheter inom öppen- och slutenvård. Till Ergonordic vänder sig många vårdinrättningar för att inköpa till exempel en pålitlig babyvåg, eller för att införskaffa en specialanpassad personvåg som lämpar sig extra bra för bland annat äldre eller funktionshindrade.

Samtliga vågar hos Ergonordic håller en tacksamt hög kvalitet, och står för en avancerad teknik och uppskattat snygg - och genomtänkt - design. Produkterna är huvudsakligen tillverkade i Sverige, och de flesta sjukvårdsprodukterna i sortimentet har utvecklats i samarbete med professionellt verksam vårdpersonal.

Utöver ett stort antal varierande personvågar hittar du hos ergonordic.se även ett stort antal längdmätare, omfångsmätare, operationstillbehör och produkter för stomi, liksom babysängar, provtagningsbord och venoscope.