Bästa lönesystemet

Bästa lönesystemet Mac-datorer utsett
I MacWorlds decembernummer 2009 konstaterades att det absolut bästa lönesystemet för Mac är Bluegardens lönesystem "Bluegarden Lön". I testet ingick totalt fyra olika lönesystem som samtliga bedömdes enligt samma kriterier.
Enligt tidningen MacWorld intar Bluegardens lönesystem "Bluegarden Lön" platsen som det absolut bästa lönesystemet för Mac-datorer. I det test som genomfördes ingick totalt tre olika lönesystem vilka utsattes för kritisk granskning och bedömning.
Bluegarden Lön tilldelades en 4:a i betyg av 5 möjliga, och bedömdes vara det bästa lönesystemet av samtliga fyra testade.
MacWorld, som anordnade testet, genomförde undersökningen för att försöka ta reda på vilket lönesystem som går bäst ihop med Mac´s operativsystem OS X.
Anledningen till undersökningen var att man uppmärksammat många småföretagares problem med att hitta lönesystem passande OS X.
I det omdöme som Bluegardens lönesystem fick av MacWorld vid testningen, står att Bluegarden Lön utgör "det vassaste alternativet" för småföretagare.
Man skriver vidare att lönesystemet har många bra funktioner och är lätt att använda. Dessutom erbjuder lönesystemet från Bluegarden en bra funktion för avtalshantering.
Bluegarden Lön, som för övrigt är en webbaserad lösning, lämpar sig bäst för mindre företag med max 20 anställda. Läs mer om Bluegarden Lön på Bluegardens hemsida bluegarden.se.