Biljard

Biljard är för många av oss ett spel som för tankarna tillbaks till ungdomsåren och tider på ungdomsgårdar. Biljardbord finns på de flesta skolor och ungdomsgårdar och är källan till många skratt och genererar en allmänt vänskaplig stämning. På ett biljardbord spelas tre huvudsakliga grupper av spel. Dessa är pool, carambole och snooker, inom dessa huvudgrupper spelas sedan en rad olika former av spel.

Det första kända biljardbordet tillhörde den franska kungen Ludvig XI som regerade under 1400-talet. Detta biljardbord tillverkades år 1470 och indikerade en förändring i moraluppfattningen inom spel i allmänhet. Biljard kan nämligen spåras så långt bak som till 1100-talet via målningar som visade på ett spel där man med hjälp av stavar skulle stöta ner bollar i hål. Dessa spel utövades huvudsakligen på marken och hålen, vilka bollarna skulle ner i, var markerade med koner. Vissa teorier pekar mot att det var den engelska Tempelherreorden som förde med sig spelet till England från Frankrike under 1100-talet. Spelet blev sedan mycket populärt under 1300-talet, men efter att Tempelherreorden upplösts av den franske kungen förbjöds alla typer av spel då man menade att dessa aktiviteter orsakade synd och hat. Att Ludvig XI år 1470 lät tillverka ett biljardbord var början på en ny epok och spelet biljard ökade efter detta kraftigt i popularitet i Frankrike.

Under slutet av 1400-talet blev biljard ett mycket uppskattat spel och antal biljardbord som tillverkades ökade lavinartat. Skrivna regler fanns ännu inte, utan det var biljardbordets ägare som själv dikterade villkoren innan man började spela.

Under 1500-talet hade spelet biljard vuxit till sig i Frankrike och nu kunde man hitta biljardbord på många platser. Så gott som varje respekterad taverna hade biljardbord, alla fina värdshus och exklusiva hotell hade minst ett biljardbord till förfogande. Spelet spred sig snabbt i Europa och snart började kungligheter tävla om att hitta de bästa hantverkarna som kunde göra fina och exklusiva biljardbord. Länge var biljard ett spel för de finare människorna i samhället, kungligheter och adelsmän, men även borgare började intressera sig för spelet mer och mer.

Biljardhysterin hade under 1500-talet spridit sig till England och en av de främsta utövarna sägs ha varit den skotska drottningen Maria Stuart. Enligt sägnen ska hon ha haft ett biljardbord i sin dödscell, men blev fråntagen det privilegiet strax före sin avrättning. Drottningen ska då ha blivit så förtvivlad att hon skrev ett klagobrev till ärkebiskopen av Glasgow, ett brev som tyvärr inte hade någon inverkan. Dock ska hon, efter halshuggningen, ha blivit svept i den duk som låg på hennes biljardbord.

Med åren spred sig spelet biljard till andra kontinenter och än idag är det ett spel som är mycket uppskattat bland lekmän såväl som elitutövare.