Gratis

Så här inför valrörelsen kan man till viss del tycka att partierna lovar saker som på ett sätt är att betrakta som gratis. Röstar du på oss så sänker vi skatten, du får mer pengar i plånboken och så vidare.
Det enda man behöver göra är att lägga sin röst på det partiet som utlovar mest. På det sättet kan man med fog säga att man får mer pengar mot en gratisinsats.

Nu brukar man kanske inte i vanliga fall tänka sig ett val som något gratis. Det finns precis som alla dessa sidor som erbjuder gratis kläder en liten hake med det hela. I fallet med kläder kan man kanske fundera på om det är ena strumpan som är gratis eller om man får båda två.
Men bortsett från det gäller fortfarande det gamla ordspråket, det finns inga gratis luncher.
Och det gäller i synnerhet när vi pratar politik inte bara kläder.

Problemet med politik är att man kan så att säga inte få några gratis varuprover för att skapa sig en uppfattning vad det kommer bli.
Man får så att säga köpa hela paket, eller få det gratis då om vi skall vara konsekventa med användningen av ordet gratis.

Med andra ord lika riskabelt som att hoppa på ett erbjudande om gratis någonting.