Resor

I tider med svininfluensa kan man undra om det är så förståndigt att verkligen ge sig ut på resor till främmande länder.
Nu brukar det framhållas att smittan är så pass spridd att det inte har någon betydelse om man åker utomlands eller inte.
Men är det hela sanningen?

Att belastningen på sjukvården kommer bli stor vid ett fullt utbrott av smittan finns det knappast någon som ifrågasätter. Men hur påverkar då resorna det hela kan man undra.
Om man får för sig att flyga till Karibien som exempel lär man tillbringa ungefär 10 timmar i ett flygplan tillsammans med andra resenärer.
Luften i ett flygplan byts förvisso ut men trängseln i ett flygplan och sammansättningen av olika människor gör att risken ökar markant.
Trängseln på flygplatsen, eventuella bussresor till flyget på samma sätt där. Man vistas tätt tillsammans med andra människor vilket ökar risken att själv utsättas för angrepp.
På det sättet sprids svininfluensan betydligt fortare än vad den annars skulle ha gjort.
När dessutom vaccinet inte är klart än är varje vecka som man vinner före det stora angreppet kommer viktig.

Samtidigt verkar viljan att ta till sig kunskap och själv hjälpa till at minska spridningen vara lika med noll. Utan resvanorna är något som folk inte ändrar på. Såvida det nu inte gäller den egna privatekonomin så folk helt enkelt inte har råd att åka utomlands.