Sms-lån: Vad är ett sms-lån?

Sms-lån: Mobillån, snabblån och sånt!

Sms-lån har fått sitt namn av att man kan söka om lånen via sms. De tidigare ökända telefonlånen fick sitt namn från att man kunde ansöka om dem via telefon. Hur kommer det sig då att banklån inte kallas kontorslån?

En anledning kan vara att företaget som gjorde telefonlånet känt hette Finax telefonlån och företaget som gjorde sms-lånet känt hette Mobillån. Man kan inte låta bli att undra vad sms-lånen hade kallats om det var företaget Folkia som varit etta ut på marknaden istället för tvåa. Faktum är ju att det inte är alla sms-lån man kan ansöka om via sms.

Gemensamt för alla sms-lån är istället att beloppet är litet, löptiden kort, utbetalningstiden kort och att de svenska storbankerna inte konkurrerar om utlåningen. Istället är det små ganska nystartade företag som med glada profiler konkurrerar om mediautrymmet. Företagen har namn som anspelar på att lånen betalas ut fort eller att det har något med internet eller mobilen att göra.

Att beloppet är litet och löptiden kort kommer troligtvis av ett undantag i Konsumentkreditlagen. Enligt lagen ska alla kreditavtal föregås av ett skriftligt avtal. Undantagna från denna regel är dock små lån med kort löptid, närmare bestämt under 1500kr eller 45 dagar. På grund av det undantaget kan sms-lånföretagen hålla korta ställtider från godkänd ansökan till utbetalat belopp. I början av sms-lånens liv handlade det inte ens om en kvart men numera är det samma dag eller dagen efter som gäller eftersom de svenska bankerna i gemensam sak bestämde sig för att sätta käppar i hjulen för vad de menar ockrarna sms-lånföretagen. Opartisk eller ej så kan man inte hjälpa sig att undra vad som egentligen skiljer bankernas utlåningsverksamhet mot sms-lånföretagens dito.