Behandling

Behandlingsmetod för att åtgärda olika typer av problem finns för i stort sätt varje område som kan tänkas finnas och några områden till då.
Egentligen kan man dela in behandlingsmetoderna i två huvudgrupper, de som har full acceptans bland forskare, och sjukvård i de fall de hamnar i det facket. Och de som ligger lite utanför det området och ses med tvivel av expertisen.

Inom hälsoområdet finns ett antal metoder som är starkt ifrågasatta. Några av dessa är kristallterapi, blomstermedicin, zonterapi, homeopati.
Inom området som anses fullt accepterat finns bl.a. akupunktur och olika behandlingar för att bota barnlöshet som insemination och ivf.
Andra metoder som kan ligga lite i gränszonen är alla dessa som utlovar går ner i vikt. I många fall är de kurerna rätt så verkningslösa. Rätt kost och motion brukar ha ett bättre och framför allt bli billigare. Om nu inte fetman är så pass omfattande att en operation krävs.