Vatten

Vatten en förutsättning för det mesta, om inte allt egentligen. Vatten som vi normalt inte tänker så mycket på men som ändå ständigt finns närvarnade i oss och omkring oss.

Vatten en produkt som vi betraktar som en naturlig ingrediens i våra liv, oavsett det faktum att det är en nödvändighet. Nu kan man ha lite olika relationer till det vatten som finns i vår omgivning utanför våra egna kroppar.
I ett badkar är relationen till vatten hälsosam och sund. Att befinna sig på ett öppet hav i vatten är däremot inte en fullt så sund omständighet för ett fortsatt välbefinnande.

Normalt kommer det vatten vi får till huset renat genom vattenrening, de fall man tar upp vatten från egen brunn behöver man först skicka i väg det på en vattenanalys för att se om det duger som dricksvatten. Närhet till åkrar kan väsentligt sänka kvaliteten då gödningsmedel kan tränga ned i brunnen.
Olika reningsmetoder kan även användas av privathushåll. Som exempelvis ett järnfilter för att ta filtrera bort järn vattnet.
Fortsättning följer