Kallt krig

Submitted by indhexse on Wed, 08/27/2008 - 18:57.
Verkar som att världen en några års avspänning mellan stormakterna är på in i en ny fas. En återgång till det gamla kalla kriget fast med några nya aktörer på scenen. Kriget mellan Georgien och Ryssland vars direkta orsak var Georgiens anfall på Sydossetien markerade en ny vändning i förhållandet mellan Ryssland och västvärlden.

Visserligen har konflikten ett av sina ursprung i en upptrappning mellan Georgien och Ryssland om just utbrytarrepubliken Sydossetien. Andra faktorer är västs erkännande av Kosovo som självständig stat. Ett erkännande som Ryssland kraftigt motsatte sig. Georgiens försök att närma sig NATO och EU är ytterligare faktor som har betydelse. Frågan är om inte den anledningen är den bakomliggande. Efter Sovjetunionens sammanbrott har USA, framför allt, tagit sig friheten att utvidga sin intressesfär högts påtagligt i länder direkt gränsande till Ryssland. EU har följt efter.

Att Ryssland med nya ekonomiska och militära muskler skulle säga ifrån förr eller senare var oundvikligt. Frågan man kan ställa sig är om USA ville se hur långt man kunde kan före något hände. Nu vet vi svaret och världen har helt plötsligt blivit lite mer osäker.