Hostingföretag

Submitted by indhexse on Thu, 05/29/2008 - 11:59.
Ett hostingföretag kan innebära fler olika saker. Det kan avse ett företag som hyser saker hos sig som exempelvis möbler åt andra eller tar hand om magasinering åt andra företag eller privatpersoner som inte tillfälligtvis kan ha sakerna i egen regi.
Rent ordmässigt kan även ett hosting företag innebära någon form av pantbank, där man lämnar in saker för att få pengar.
Faktiskt skulle en vanlig bank även den kunna kallas för ett hostingföretag. Åtminstone i de fall när de sköter inlåningen.
Nu är den rent praktiska definitionen på ett hostingföretag dock lite annorlunda.

I dagligt tal avser man med hostingföretag, ett företag som på något sätt hyser data åt andra. Ett antal olika varianter på det finns.
Det övergripande begreppet är server hosting som är ett samlingsnamn för alla de olika tjänster den typen av företag kan erbjuda.
Dedikerad server är ett underordnat begrepp, det innebär enkelt sätt att företaget hyr in sig på en egen server hos ett hostingföretag. Servern administreras av den som hyr tjänsten. Till skillnad för ett traditionellt webbhotell kan man som kund själv välja vilken konfiguration man vill ha på servern.
Co-location innebär att man fysiskt flyttar över sina egna servera till hostingföretaget. Företaget som man ställer servern hos svarar precis som i fallet ovan även för drift.
Om man helt vill slippa att administrera servern är alternativet managed hosting att föredra. Då lämnar man i princip över allt arbete till hostingföretaget och kan koncentrera sig på sin egen kärnverksamhet.