Försvarsadvokater och åklagare

Submitted by indhexse on Sun, 10/09/2011 - 15:25.

En försvarsadvokats primära uppgift är att agera som en rådgivare för sin klient. Försvarsadvokaten ska egentligen inte bry sig om vad sin klient står misstänkt inför. Det är viktigt i en demokrati att oavsett vad du gjort eller inte gjort ska du alltid ha rätt till vad som helst en annan människa skulle haft rätt till. En domstol bedömer vare sig du ska ha rätt till en offentlig försvarare eller inte. Är brottet du misstänks för allvarligt är det troligt att du kommer få en. Blir det slutgiltiga svaret processen att du står som skyldig kommer staten inte bekosta dig den offentliga försvarare, utan det är en kostnad du själv kommer behöva betala. Om du däremot döms till icke skyldig kommer staten stå för kostnaderna själva.

Om en allmän klagan kommer in är det åklagaren som kommer föra talan för denna. Åklagaren arbetar ofta tillsammans med polis som utreder brottet och tar i många fall över brottsutredningen när det är klart för åtal. Åklagaren fungerar som ett professionellt väsen för det allmänna.

I Sverige har det aldrig varit tvång gällande klädsel vad man får ha på sig som jurist eller domare. Logiskt sett kan en advokat vistas i domstol med vilka kläder advokaten vill så länge advokaten inte är naken. Detta kan då räknas till blottningen och advokaten kommer förmodligen dömas. Detta har aldrig hänt i en svensk domstol så det är inte riktigt ett problem. Det vanligaste är att personer som arbetar med detta har finare kläder på sig så som en kostym eller skjorta. På en del ställen i Amerika är det däremot klädtvång. Dessa kläder liknas vid prästernas långa klänningar och är oftast färgade i svart.

Det pågår varje dag brott i Sverige och med det sagt kan man klargöra att det inte går någon nöd på advokaterna för det finns ständigt jobb i de allra flesta fallen. I Stockholm hittar man en hel del advokatbyråer och det är den stad i Sverige som har flest advokatbyråer. Att arbeta som