Kök i förändring

Submitted by indhexse on Thu, 12/20/2007 - 19:41.
Köket betydelse som rum har förändrats över tiden. För inte alltför länge sedan var köket den centrala samlingspunkten i ett hus.
Köket användes förutom som sin centrala funktion även för andra aktiviteter.
Att familjens måltid även intogs där var helt naturligt. Samtidigt var köket i många fall det enda rum som hade någon form av värmekälla i form av en vedeldad spis.
Det gjorde att det var den plats en familj tillbringade större delen av sin fritid i. På natten var kökssoffan i många fall sovplats för en del av familjen.

Uppvärming bestod i många fall av endast en spis eldad med ved, i många fall av gjutjärn.
Under årens lopp och i samband med inflyttningen till städerna förändrades köket som plats högst väsentligt. Köket krympte till både yta och dess funktion blev i de flesta fall endast en plats för matlagning.

Numera sedan en tid tillbaka har köket igen förvandlas till en plats för mer än bara matlagning.
Köket med dess köksinredning som köksluckor och vitvaror har blivit på modet.
Köket har mer blivit den sammanlingplats som det var förr i tiden. Men inte av anledningen att den enda värmekällan finns där utan mer för den allmänna trivseln.
Visserligen kan en braskamin i ett kök skänka värme men det är mer att betrakta som ett rogivande moment i köket.

Se även Köket