Vart finns radonet i mitt hus?

Submitted by indhexse on Sat, 04/23/2011 - 11:59.
Radon är en ädelgas som skapas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. Radongaserna kan sedan även dem sönderfall till radioaktiva metallatomer även kända som radondöttrar.

Radonet samt radondöttrarna fastnar lätt på damm och åker därför ner i lungorna när vi andas. Det är främst alfastrålningen som utsöndras när radondöttrarna sönderfaller, som är farligt och orsakar lungcancer. Från det att du kommer i kontakt med radon, anser forskarna att det tar cirka femton till fyrtio år tills en sjukdom utvecklas.

Varje år drabbas cirka fyrahundrafemtio personer i Sverige utav lungcancer på grund utav förhöjda halter utav radon i inomhusluften. Av dessa fyrahundrafemtio är cirka nittio procent utav dem rökare.

Vart finns radonet i mitt hus?
Allt material som är stenbaserat och används till husbyggnad avger radon, vanligtvis bör dessa halter inte vara något att oroa sig för. Men mellan åren 1929 och 1975 användes ett material vid namn ”Blå lättbetong”, detta material avger väldigt höga halter utav radon (1000 Bq/m3). Blå lättbetong är främst baserat på alunskiffer och hur höga halter utav radon det ger av beror på kvalitén utav alunskiffern samt mängden blå lättbetong som används.

Luften som finns nere i jorden har väldigt hög halt utav radon. Denna hög haltiga radonluft kan åka upp i ditt hus om trycker är lägre inomhus än utomhus. Men även om husets grund inte är tät samt om marken släpper genom mycket luft.

Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer (efter rökning). Chansen för att drabbas utav lungcancer beror på hur lång tid du är i kontakt med radon. Det kan ofta vara svårt att avgöra om man blir påverkad av för höga halter utav radon – eftersom gasen är luktfri och osynlig. Därför måste mätningar göras för att se hur högt radonvärdet är hemma hos dig.

Riktlinjerna som finns om radon är att om huset har ett värde över 200 Bq/kubikmeter, bör huset saneras.