Myresjöhus historia

Submitted by indhexse on Thu, 04/14/2011 - 10:54.
Från lantbruksby till ett namn på allas läppar
Långt inne i de Småländska skogarna under 1900-talets början lades grunden till det som senare kom att utvecklas till en framgångsrik hustillverkare. Myresjö var vid denna tid en liten by med ett fåtal gårdar där lantbruk var huvudnäringen. Men med Albert Johanssons visioner startade resan som gjorde Myresjö känt i hela Sverige. Hans tankar om ett industrialiserat Myresjö resulterade i en torvströfabrik, ångsåg och hyvleri vilket senare ledde till att bli en av Sveriges största hustillverkare. Inledningsvis hette företaget Myresjö Ångsåg och Snickerifabrik men ändrades sedan till Myresjöhus.

De första husen
1927 startades hustillverkningen och första köpare var Artur Pettersson i Hjältaryd. Huset, som hette; hustyp: Dalbo, står fortfarande kvar och enligt prislistan 1927 kostade ett Dalbo 4200 kronor.
Tackbrev från Artur till hustillverkaren:
A-B Myresjö-Hus, Myresjö
Kan nu meddela, att det hus, typ Dalbo, jag köpt av Eder, har fallit till min och min familjs belåtenhet. Materialet var förstklassigt och konstruktionen enkel och praktisk. Uppförandet gick på ganska kort tid, tack vare den goda passformen på materialierna. Villan kostar mig nu fullt färdig, kronor 6500. Med dessa erfarenheter kan jag till alla och envar, som ämnar bygga eget hem, på det värmaste rekommendera Myresjöhusen.
Furuskog, Hjältaryd


Att bli en av Sveriges största hustillverkare och dessutom vara Sveriges äldsta tyder på kunskap och långsiktighet. Och att tillverka hus i över 80 år, där det första uppförda huset fortfarande står kvar, borgar för en hustillverkare som bygger på väl beprövat sätt med kvalitet i fokus.