Kläder

Med kläder kan du visa vem du är – yrkestillhörighet, stil, status, tro, personlighet med mera. Våra kläder fyller med andra ord idag långt fler funktioner än de grundläggande: att skydda och värma våra kroppar.

Klädernas grundläggande – och ursprungliga – syfte, är att skydda våra utsatta kroppar mot yttre påfrestningar i form av exempelvis köld, snö, blåst och regn. Kläderna ser helt enkelt till att vi inte fryser, Idag finns kläder för många mer orsaker.

Kläderna har dessutom en annan, skyddande funktion. Då, liksom nu, mot djur och andra faror i ute i naturen. Men idag kan kläderna många gånger också utgöra ett effektivt skydd mot arbetsrelaterade faror.

Kläder av idag, kan även ge uttryck för ett visst, rådande mode. Med klädernas hjälp, kan du skapa en egen stil – eller ta del av andras. Dina kläder skvallrar kort sagt om vem du är (eller vem du vill vara).

Olika arbeten kräver olika kläder. Kön och ålder brukar ibland också kunna avläsas via kläderna. Olika grupper i vårt samhälle kan ibland ha en kännetecknande och gemensam klädstil, exempelvis i form av folkdräkter eller lagtröjor.

Kläder fyller med andra ord en kulturell funktion. Men våra kläder kan också ge uttryck för både social och ekonomisk status. Kläderna kan tala om vad du har råd att köpa, eller vilken social rang du har inom en viss grupp.

Självklart kan klädstilen däremot variera med tiden. Kanske byter du exempelvis yrke, livsstil eller träder in i en helt annan kultur?