Bord

Det här med barbord ger upphov till en del reflektioner om vilken typ som är bäst. Det bästa alternativet brukar vara ett pelarbord, vilket är ett bord med endast ett stöd och det i mitten under bordet. Det är av den enkla anledningen att skall man ha ett ben i varje hörn är det lätt att stöta emot dem och på det sättet kan en del irritation skapas. Skall man sedan ha stolar till borden är det också en klar fördel om det är ett pelarbord. Sedan kan man fundera på vilken typ av bordskiva och bordshöjd det skall vara. Gäller det matservering vid borden kan ett fyrkantigt bord vara att föredra framför ett runt. Skall det vara plockmat och gästerna går omkring och förser sig fungerar ett runt. Så lite att tänka på när det gäller barbord.