Bord

Ett bord tänker man ofta som fyra ben och en bordskiva bara tills dess man börjar fundera lite mer på det om man nu gör det vill säga. Men om man gör det kommer man se att bord skiljer sig en hel del från varandra och vilken funktion de är tänkt att ha. Man kan börja med att ta bordskivan och titta på den. Nu får man utgå ifrån att den skall vara tänkt i en form av offentlig miljö där påverkan kan vara lite större än i ett hem. Så där är det kvalitet och icke att förglömma färgval så det skall passa in med resten av miljön. Sedan det här med benen som också de kan vara olika. Vid ett barbord kan det vara en fördel att ha benen i mitten av bordet och inte i de fyra hörnen, så till och med bordsstativ kan se annorlunda ut än vad man tänker sig normalt.